SOBRE LO QUE APARECE

No está permitido la reproducción parcial o total, y en ningún soporte para fines comerciales, de ninguno de los textos o fotografías de esta página, sin previa autorización de la autora. Los textos de esta página son de uso personal de la autora, y en caso de que terceros los utilizaran total o parcialmente en cualquier publicación, tanto virtual o por cualquier otro medio presente o futuro, se citará siempre a la autora y la fuente original de dónde procede, y si fuera posible se creará un vínculo a la misma. Todo el contenido literario y gráfico, salvo indicación expresa que se muestre, es propiedad de Asun Adá.


6.2.12

a Todos y en recuerdo especial a MIAN

creemos que el tiempo de vida físico nos acompaña siempre, y así es, hasta que decidimos que es hora de irnos de este cuerpo, dejar esta vida y pasar a otra, quizás a otra dimensión o seguir por esta... todo ello según estén cumplidos o no nuestros propósitos por aqui.
creemos que nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros, nuestros hijos estarán siempre con nosotros y así es, siempre ...lo están, lo único que no siempre los podemos tocar o ver... siempre los sentimos cerca sobre todo cuando aceptamos que no son nuestros, sino que somos un uno sin el lazo posesivo.
¿y por qué dejamos de creer cuando nos dicen que alguien a quien quisimos se ha ido de este mundo? Por el *ego* que tanto nos hunde y nos hace el camino más duro...
a tí, que ahora sé que no te tocaré, Namasté.

1 comentario:

Ubú Rei. dijo...

Ola bo día ou boa noite. Fai tempo levo coa mesma teima é dicir isto da liberación do apego, como ti ves dicir: do físico, do afectivo, do mental.
E sigo a pensar que é outra consecuencia da ignorancia, da comprensión da nosa verdadeira natureza.
Ata que punto é bo ou podería ser bo o apego, xa que a idea da súa posesión negativa parece dabondo coñecida?.
Si para a practica do camiño espiritual e preciso liberarse dos 4 apegos : á vida, pois non serias unha persoa relixiosa, ao ciclo das existencias, pois carecerías dunha autentica renuncia, aos teus propios intereses, pois carecerías da bodichita, e ás cousas, pois carecerías da visión correcta.
Pódese interpretar neste texto que pospós este feito á “decisión” de que é a hora de irse deste corpo, quizas a outra dimensión ou seguir por esta…….?.
Ti pensas realmente que non é algo máis cunha decisión, (dimensión?), que non é algo máis ca practica diaria e o seu adestramento e tamén a sorte de descubrilo antídoto e que se dean en ti as condicións favorables, corpo humano, país de residencia, etc ?.
Esta ben botarlle a culpa ao tan levado e traído ego, pero onde está o ego. Fumos de verdade na súa búsquea?.
Penso que habería que diferenciar a practica do Dharma da conduta ética, a raíz para acadar o que moitos e moitas chaman o apego ao ciclo das existencias, pero pretender isto sen máis, tamén seria negativo e falso e proclive ao apego de conquerilo ao carecer dunha autentica renuncia. A comprensión da nosa verdadeira natureza
Tashi Delek!.